Objekt

OtevŇôe podnab√≠dku pro √ļpravu vlastnost√≠ vybran√©ho objektu.

Um√≠stńõn√≠ a velikost

Provede zmńõnu velikosti, pŇôesun, otońćen√≠ nebo zkosen√≠ vybran√©ho objektu.

ńĆ√°ra

Nastaven√≠ moŇĺnost√≠ form√°tov√°n√≠ vybran√© ńć√°ry.

Oblast

Nastav√≠ vlastnosti v√Ĺplnńõ vybran√©ho objektu kresby.

Atributy textu

Nastaví vzhled a ukotvení textu ve vybraném objektu kresby nebo textovém objektu.

Písmomalba

√öprava efektŇĮ P√≠smomalby vybran√©ho objektu, kter√Ĺ byl vytvoŇôen ve starŇ°√≠m dialogu P√≠smomalba.