Poznámky pod čarou

Nastavuje formátování poznámek pod čarou a vysvětlivek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky - Poznámky pod čarou


Ikona poznámky

Pro nastavení dalších možností poznámek pod čarou a vysvětlivek zvolte Formát - Stránka a potom klepněte na kartu Poznámka pod čarou.


Automatické číslování

Číslování

Vyberte styl číslování, který chcete použít v poznámkách pod čarou nebo ve vysvětlivkách.

Výběr

Popis

A, B, C

Velká písmena

a, b, c

Malá písmena

I, II, III

Římské číslice (velká písmena)

i, ii, iii

Římské číslice (malá písmena)

1, 2, 3

Arabské číslice

A,... AA,... AAA,...

Abecední číslování velkými písmeny. Po prvních 26 položkách se pokračuje "AA".

a,... aa,... aaa,...

Abecední číslování malými písmeny. Po prvních 26 položkách se pokračuje "aa".


Počítání

Vyberte možnosti číslování pro poznámky pod čarou.

Možnost

Význam

Na stránce

Restartuje číslování poznámek pod čarou znovu na každé nové stránce. Tato možnost je dostupná, pouze je-li zaškrtnuto pole Konec stránky v sekci Umístění .

V kapitole

Restartuje číslování poznámek pod čarou na začátku každé kapitoly.

V dokumentu

Očísluje poznámky pod čarou za sebou, tak jak jsou v dokumentu.


Začít od

Zadejte číslo první poznámky pod čarou v dokumentu. Toto nastavení je dostupné, pouze pokud jste předtím v nastavení Počítání vybrali "V dokumentu".

Před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslováním poznámek pod čarou. Například pro zobrazení "Ad 1" napište "Ad ".

Za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslováním poznámky pod čarou. Například pro zobrazení "1)" napište ")".

Ikona tipu

Footnote numbers are left aligned by default in the footnote area. For right aligned footnote numbers first edit the paragraph style Footnote. Press F11 to open Styles dialog and select Footnote from the list of paragraph styles. Open the local menu with right click and choose Modify. Go to the Indents & Spacing tab page and set indent to 0 before and after the paragraph, including the first line. On Tabs tab page create a tab of right type at 12pt and a tab of left type at 14pt. Then in Footnotes/Endnotes Settings dialog enter \t into the Before and After edit boxes.


Umístění

Konec stránky

Zobrazí poznámky pod čarou v dolní části stránky.

Konec dokumentu

Zobrazí poznámky pod čarou na konci dokumentu jako vysvětlivky.

Styly

Pokud se chcete ujistit, že vzhled vašich poznámek pod čarou bude jednotný v celém dokumentu, přiřaďte mu styl odstavce.

Odstavec

Vyberte styl odstavce pro poznámky pod čarou.

Stránka

Vyberte styl stránky, který chcete použít pro poznámky pod čarou.

Ikona poznámky

Tato možnost je dostupná, pouze pokud je zaškrtnuto pole Konec dokumentu v oblasti Umístění.


Znakové styly

Pro ukotvení poznámek pod čarou a text poznámky můžete přiřadit styly. Ty můžete vybrat z předdefinovaných stylů, nebo si vytvořit vlastní.

Oblast textu

Vyberte znakový styl, který chcete přiřadit k ukotvení poznámky pod čarou v textové části dokumentu.

Oblast poznámek pod čarou

Vyberte znakový styl, který chcete přiřadit k číslování poznámek pod čarou, v oblasti poznámky.

Pokračující komentář

Konec poznámky pod čarou

Zadejte text, který chcete zobrazit při pokračování poznámky na následující stránku, například "Pokračování na straně... ". LibreOffice Writer automaticky vloží číslo následující stránky.

Začátek následující stránky

Zadejte text, který chcete zobrazit, pokud poznámka začíná na předchozí straně, například "Pokračování ze strany... ". LibreOffice Writer automaticky vloží číslo předcházející stránky.