Číslování

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Chapter Numbering - Numbering tab


Úroveň

Click the chapter and outline level that you want to modify, and then specify the numbering options for the level. To apply the numbering options, except for the paragraph style, to all of the levels, click "1-10".

Číslování

Určuje formátování pro vybranou úroveň osnovy.

Styl odstavce

Select the paragraph style that you want to assign to the selected chapter and outline level. If you click "None", the selected outline level is not defined.

Číslo

Vyberte styl číslování, který chcete použít pro zvolenou úroveň osnovy.

Výběr

Popis

A, B, C, ...

Velká písmena

a, b, c, ...

Malá písmena

I, II, III, ...

Římské číslice (velké)

i, ii, iii, ...

Římské číslice (malé)

1, 2, 3, ...

Arabské číslice

A,... AA,... AAA,...

Abecední číslování se stejnými velkými písmeny, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Např. druhé číslo ve třetí úrovni je "BBB".

a,... aa,... aaa,...

Abecední číslování se stejnými malými písmeny, kde počet písmen označuje úroveň kapitoly. Např. třetí číslo ve druhé úrovni je "cc".

Žádné

Žádné číslování. Na začátku řádku se zobrazí pouze znak nebo symbol určení v poli Oddělovač.


Znakový styl

Vyberte formát znaku číslování.

Zobrazené úrovně

Vyberte počet úrovní osnovy, které chcete zahrnout do číslování kapitoly. Např. vyberte "3", pokud chcete zobrazit tři úrovně číslování: 1.1.1

Oddělovač před

Zadejte text, který chcete zobrazit před číslem kapitoly. Např. napište "Kapitola ", chcete-li zobrazit "Kapitola 1".

Oddělovač za

Zadejte text, který chcete zobrazit za číslem kapitoly. Např. zadejte tečku (.) pro zobrazení "1."

Začít od

Zadejte číslo, od kterého chcete restartovat číslování kapitol.