Chapter Numbering

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - Chapter Numbering


Chapter numbering is linked to paragraph styles. By default, the "Heading" paragraph styles (1-10) are assigned to the corresponding chapter and outline number levels (1-10). If you want, you can assign different paragraph styles to the outline number level.

Ikona tipu

If you want numbered headings, use the Tools - Chapter Numbering menu command to assign numbering to a paragraph style. Do not use the Numbering icon on the Formatting toolbar.


Ikona poznámky

To highlight the screen display of chapter and outline numbers, choose View - Field Shadings.


Číslování

Určuje formát čísla a hierarchii číslování kapitol v současném dokumentu.

Umístění

Nastavení odsazení, vzdáleností a zarovnání pro číslované seznamy a odrážky.

Formát

Saves or loads a chapter and outline number format. A saved outline number format is available to all text documents.

Ikona poznámky

The Format button is only available for chapter and outline numbering. For numbered or bulleted list styles, modify the Numbering Styles of the paragraphs.


Bez_názvu 1 až 9

Vyberte přednastavený styl číslování, který chcete přiřadit zvolené úrovni osnovy.

Uložit jako

Opens a dialog where you can save the current settings for the selected chapter and outline level. You can then load these settings from another document.

Uložit jako

Klepněte na styl číslování v seznamu a poté zadejte název stylu. Čísla odpovídají úrovním osnovy, ke kterým jsou styly přiřazeny.