Počet slov

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Nástroje - Počet slov


Jak LibreOffice počítá slova?

Obecně je slovo každá posloupnost znaků mezi dvěma mezerami. Okraje slov vyznačují také pomlčky, tabulátory a konce řádků a odstavců.

V souslovích s vždy viditelnými spojovníky, jako například bude-li, plug-in nebo velký/malý, se počítá každé slovo zvlášť.

Slova mohou být tvořena kombinací písmen, číslic a zvláštních znaků. Následující text se proto počítá jako čtyři slova: abc123 1.23 "$" http://www.example.com.

Chcete-li přidat vlastní znak, který bude považován za konec slova, zvolte - LibreOffice Writer - Obecné a přidejte tento znak do pole Doplňující oddělovače.