Použít a upravit změny

Automaticky formátuje soubor dle voleb, které jste nastavili v Nástroje - Nastavení automatických oprav. V dialogovém okně budete vyzváni k přijmutí či odmítnutí změn.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply and Edit Changes


Přijmout vše

Applies all of the formatting changes.

Odmítnout vše

Rejects all of the formatting changes.

Upravit změny

Opens a dialog where you can accept or reject AutoCorrect changes. You can also view the changes made by a specific author or on a specific date.

Spravovat změny provedené automatickým formátem, karta Filtr