Použít

Automaticky formátuje soubor dle voleb nastavených v Nástroje - Nastavení automatických oprav Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - Apply


Vypnutí funkce Automatické opravy

Při použití automatického formátování platí následující pravidla:

Automatické opravy pro záhlaví

Odstavec se naformátuje jako nadpis, pokud splní tyto podmínky:

  1. odstavec začíná velkým písmenem

  2. odstavec nekončí tečkou

  3. prázdný odstavec nad a pod odstavcem

Automatické opravy pro odrážky / číslování

Chcete-li vytvořit odrážkový seznam, napište na začátek odstavce spojovník (-), hvězdičku (*) nebo plus (+) následované mezerou nebo tabulátorem.

Chcete-li vytvořit číslovaný seznam, napište na začátek odstavce číslo s tečkou (.) následované mezerou nebo tabulátorem.

Ikona poznámky

Automatické číslování se používá pouze pro odstavce formátované pomocí stylů odstavce Standardní, Tělo textu nebo Odsazení těla textu.


Automatické opravy pro oddělovací čáry

Pokud napíšete tři nebo více spojovníků (---), podtržítek (___) nebo rovnítek (===) na jeden řádek a stisknete Enter, odstavec se nahradí vodorovnou čárou o šířce stránky. Čára je ve skutečnosti dolní ohraničení předchozího odstavce. Platí následující pravidla:

  1. Tři spojovníky (-) představují jednoduchou čáru (tloušťka 0,05 pt, mezera 0,75 mm).

  2. Tři podtržítka (_) představují jednoduchou čáru (tloušťka 1 pt, mezera 0,75 mm).

  3. Tři rovnítka (=) představují dvojitou čáru (tloušťka 1,10 pt, mezera 0,75 mm).