Automatický formát tabulky

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Styly automatického formátu (s kurzorem v tabulce)


Použití automatického formátu na tabulku

  1. Klepněte do buňky tabulky nebo označte buňky, které chcete naformátovat.

  2. Zvolte Tabulka - Styly automatického formátu a klepněte na formát, který chcete použít.

  3. Klepněte na OK.

Formát

Seznam dostupných stylů pro formátování tabulky. Klepněte na požadovaný formát a poté klepněte na OK.

Přidat

Přidá nový styl tabulky do seznamu.

  1. Naformátujte tabulku v dokumentu.

  2. Vyberte tabulku a zvolte Tabulka - Styly automatického formátu.

  3. Klepněte na Přidat.

  4. In the Add AutoFormat dialog, enter a name, and then click OK.

Odstranit

Deletes the selected table style. You cannot delete the "Default Style" table style.

Formátování

Vyberte atributy formátování, které chcete zahrnout do vybraného stylu tabulky.

Formát čísla

Zahrne do vybraného stylu tabulky formát číslování.

Písmo

Zahrne do vybraného stylu tabulky formát písma.

Zarovnání

Zahrne do vybraného stylu tabulky nastavení zarovnání.

Ohraničení

Zahrne do vybraného stylu tabulky styl ohraničení.

Vzorek

Zahrne do vybraného stylu tabulky styl pozadí.

Přejmenovat

Changes the name of the selected table style. You cannot rename the "Default Style" table style.