Během psaní

Automaticky formátuje dokument, když píšete. Pro nastavení voleb formátování vyberte Nástroje - Nastavení automatických oprav a potom klepněte na kartu Možnosti.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect - While Typing


Funkci automatické opravy můžete použít k formátování textových dokumentů a souborů v čistém ASCII textu, ale ne znaků, které jste formátovali ručně. Automatické doplnění slov nastane pouze poté, co slovo v dokumentu napíšete dvakrát.

Ikona tipu

Zvolte Úpravy - Zpět pro vrácení poslední automatické opravy.


Jiná pravidla automatických oprav