Automatické opravy

Automaticky formátuje soubor podle voleb nastavených v Nástroje - Automatické opravy - Nastavení automatických oprav.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Tools - AutoCorrect


Během psaní

Automaticky formátuje dokument, když píšete. Pro nastavení voleb formátování vyberte Nástroje - Nastavení automatických oprav a potom klepněte na kartu Možnosti.

Použít

Automaticky formátuje soubor dle voleb nastavených v Nástroje - Nastavení automatických oprav Možnosti.

Použít a upravit změny

Automaticky formátuje soubor dle voleb, které jste nastavili v Nástroje - Nastavení automatických oprav. V dialogovém okně budete vyzváni k přijmutí či odmítnutí změn.

Nastavení automatických oprav

Otevře dialogové okno Automatické opravy.

Chcete-li otevřít dialogové okno Automatický formát tabulky, klepněte do buňky tabulky a zvolte Tabulka - Styly automatického formátu.