Znakový styl

Pomocí tohoto okna můžete vytvořit styl písma.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose View - Styles - open context menu Modify/New (for Character Styles)


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Určete formátování a písmo, které chcete použít.

Efekty pro písmo

Určete efekty pro písmo, které chcete použít.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Určete pro znaky umístění, škálování, otočení a rozestupy.

Asijské rozvržení

Nastavení dvojitých řádků pro asijské jazyky. Vyberte znaky v textu a poté zvolte tento příkaz.

Obnovit

Zruší změny provedené na aktuální kartě a vrátí zpět nastavení, které bylo aktivní při otevření dialogu. Když zavřete dialog, nezobrazí se žádost o potvrzení.

Standardní

Nastaví hodnoty viditelné v dialogu zpět na výchozí hodnoty po instalaci.

Ikona upozornění

Před znovunačtením výchozího nastavení se nezobrazí potvrzující dotaz.