Odstranit

Odstraní z tabulky označené sloupce.

Tento příkaz je k dispozici jen tehdy, je-li kurzor umístěn v tabulce.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Odstranit - Sloupce

Na liště Tabulka klepněte na

Icon

Odstranit sloupec