Optimální šířka

Automaticky upravuje šířku sloupce tak, aby odpovídala obsahu v buňkách. Změna šířky sloupce neovlivní šířku ostatních sloupců v tabulce. Šířka tabulky nemůže přesáhnout šířku stránky.

Změna ovlivní pouze vybrané buňky. Pokud vyberete buňky společně, je možné přizpůsobit více buněk vedle sebe.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Automatická úprava - Optimální šířka sloupce

Otevřete nástrojovou lištu Optimalizovat velikost z lišty Tabulka a klepněte na

Icon

Optimální šířka sloupce