Odstranit

Odstraní označené řádky z tabulky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Odstranit - Řádky

Na liště Tabulka klepněte na

Icon

Odstranit řádek