Formát tabulky

Určuje vlastnosti vybrané tabulky, např. název, zarovnání, vzdálenosti, šířku sloupců, ohraničení či pozadí.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Tabulka - Vlastnosti


Tabulka

Nastavení velikosti, umístění, vzdáleností a zarovnání pro vybranou tabulku.

Tok textu

Nastavení toku textu pro text před a po tabulce.

Sloupce

Určení šířky sloupce.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.