Možnosti

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Možnosti

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Možnosti

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Options tab

Choose Insert - Frame - Frame - Options tab


Název

Určuje název vybraného objektu a přiřazené odkazy.

Název

Zadejte název vybraného objektu.

Ikona tipu

Přiřadí objektu, obrázku nebo rámci smysluplný název, abyste ho v rozsáhlých dokumentech mohl snadno nalézt.


Alternativní text (jen plovoucí rámce, obrázky a objekty)

Zadejte text, který se zobrazí ve webovém prohlížeči, pokud není vybraný objekt k dispozici. Alternativní text také pomáhá lidem s postižením.

Předchozí odkaz

Zobrazuje prvek (objekt, obrázek nebo rámec), který je v řadě odkazů před současným prvkem. Chcete-li přidat nebo změnit předchozí odkaz, vyberte název ze seznamu. Pokud spojujete rámce, současný a cílový rámec musejí být prázdné.

Následující odkaz

Zobrazuje prvek (objekt, obrázek nebo rámec), který je v řadě odkazů po současném prvku. Chcete-li přidat nebo změnit následující odkaz, vyberte název ze seznamu. Pokud spojujete rámce, současný a cílový rámec musejí být prázdné.

Zamknout

Nastavení ochrany vybraného objektu.

Obsah

Brání změnám obsahu vybraného objektu.

Obsah vybraného prvku můžete zkopírovat.

Umístění

Uzamkne umístění vybraného objektu v aktuálním dokumentu.

Velikost

Uzamkne velikost vybraného objektu.

Vlastnosti

Nastavení tisku a toku textu pro vybraný objekt.

Upravitelné v dokumentu jen pro čtení (jen rámce)

Umožňuje upravovat obsah rámce v dokumentu, která je chráněn proti zápisu (jen pro čtení).

Tisk

Při tisku dokumentu se tiskne i vybraný objekt.

Tok textu

Určuje tok textu v rámci. Chcete-li použít výchozí nastavení toku textu, zvolte ze seznamu Použít nastavení nadřazeného objektu.

Svislé zarovnání obsahu

Určuje svislé zarovnání obsahu rámce. Týká se to především textového obsahu, ale ovlivněny budou také tabulky a další objekty ukotvené k oblasti textu (ukotvené jako znak, ke znaku nebo k odstavci), jako například rámce, obrázky či kresby.

Směr textu.