Hypertextový odkaz

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Hypertextový odkaz

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Hypertextový odkaz

Choose Insert - Frame - Frame - Hyperlink tab


Odkaz na

Nastavení vlastností odkazu.

URL

Zadejte celou cestu k souboru, který chcete otevřít.

Procházet

Vyberte soubor, který chcete otevřít, a klepněte na Otevřít. Cílový soubor může být na vašem počítači nebo na FTP serveru na Internetu.

Název

Zadejte název hypertextového odkazu.

Rámec

Zadejte název rámce, ve kterém chcete otevřít cílový soubor. Přednastavené názvy rámců jsou popsány zde.

Obrázková mapa

Vyberte typ obrázkové mapy, kterou chcete použít. Nastavení obrázkové mapy má větší váhu než nastavení hypertextového odkazu zadané na této kartě.

Obrázková mapa na straně serveru

Použije se obrázková mapa na straně serveru.

Obrázková mapa na straně klienta

Použije obrázkovou mapu, kterou jste vytvořil pro vybraný objekt.

URL