Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit/Formát - Obrázek - Makro

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Makro

Zvolte Nástroje - Automatický text - Automatický text (tlačítko) - Makro

Zvolte Úpravy - Obrázková mapa, otevřete místní nabídku Makro

Zvolte kartu Formát - Znak - Hypertextový odkaz a tlačítko Události


Událost

Lists the events that can trigger a macro. Only the events that are relevant to the selected object are listed.

V následující tabulce jsou vypsány typy objektů a události, které mohou spustit makro:

Událost

Spouštěč události

Objekt OLE

Image

Rámec

Automatický text

Oblast obrázkových map

Hypertextový odkaz

Klepnutí na objekt

objekt je vybrán

Myš na objektu

ukazatel myši se přesune na objekt

Provést hypertextový odkaz

klepnutí na hypertextový odkaz přiřazení objektu

Myš opouští objekt

ukazatel myši se přesune z objektu

Image loaded successfully

image is loaded successfully

Image loading terminated

loading of the image is terminated by the user (for example, when downloading)

Could not load image

image is not successfully loaded

Vkládání alfanumerických znaků

zadání textu

Vkládání jiných než alfanumerických znaků

zadání řídících znaků, např. tabulátoru nebo zalomení řádku

Změnit velikost rámce

změna velikosti rámce

Přesunout rámec

přesun rámce

Před vložením automatického textu

před vložením automatického textu

Po vložení automatického textu

po vložení automatického textu


Ikona poznámky

Události spojené s ovládacími prvky formuláře naleznete v části Vlastnosti ovládacího prvku nebo Vlastnosti formuláře.


Assigned Action

Specify the macro that executes when the selected event occurs.

Rámce umožňují spojit určité události s funkcí, která poté rozhodne, zda událost zpracuje LibreOffice Writer nebo funkce. Více informací se dočtete v nápovědě LibreOffice Basic.

Macro From

Lists the LibreOffice program and any open LibreOffice document. Within this list, select the location where you want to pick the macro from.

Existing Macros

Lists the available macros. Select the macro that you want to assign to the selected event, and then click Assign.

Přiřadit

Assigns the selected macro to the selected event.

Odstranit

Removes the macro assignment from the selected entry.