Obrázek

Nastavení možností překlopení a odkazu vybraného obrázku.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Obrázek


Překlopit

Svisle

Flips the selected image vertically.

Vodorovně

Flips the selected image horizontally.

Na všech stránkách

Překlopí vybraný obrázek vodorovně na všech stránkách.

Na levých stránkách

Překlopí vybraný obrázek vodorovně jen na sudých stránkách.

Na pravých stránkách

Překlopí vybraný obrázek vodorovně jen na lichých stránkách.

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Odkaz

Vloží obrázek jako odkaz.

Název souboru

Zobrazuje cestu k odkazovanému obrázku. Chcete-li odkaz změnit, klepněte na tlačítko Procházet a vyberte požadovaný soubor.

Procházet

Vyberte soubor s obrázkem, na který chcete odkázat, a klepněte na Otevřít.

Formát - Překlopit

Úpravy - Odkazy