Obtékání

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Vlastnosti - Obtékání textu

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Obtékání textu

Choose Insert - Frame - Frame - Wrap tab

Zvolte kartu Formát - Obtékání textu - Upravit - Obtékání textu


Ikona tipu

Chcete-li nechat obtékat text kolem tabulky, umístěte tabulku do rámce a poté nastavte obtékání textu kolem rámce.


Nastavení

Žádné

Places the object on a separate line in the document. The Text in the document appears above and below the object, but not on the sides of the object.

Icon

Žádné

Před

Wraps text on the left side of the object if there is enough space.

Icon

Před

Za

Wraps text on the right side of the object if there is enough space.

Icon

Za

Rovnoběžně

Wraps text on all four sides of the border frame of the object.

Icon

Rovnoběžně

Přes

Places the object in front of the text.

Icon

Přes

Optimální

Automatically wraps text to the left, to the right, or on all four sides of the border frame of the object. If the distance between the object and the page margin is less than 2 cm, the text is not wrapped.

Icon

Optimální

Možnosti

Nastavení obtékání textu.

První odstavec

Starts a new paragraph below the object after you press Enter. The space between the paragraphs is determined by the size of the object.

Na pozadí

Moves the selected object to the background. This option is only available if you selected the Through wrap type.

Obrys

Wraps text around the shape of the object. This option is not available for the Through wrap type, or for frames. To change the contour of an object, select the object, and then choose Format - Wrap - Edit Contour.

Pouze vně

Text obtéká jen kolem obrysu objektu, ale ne ve volných oblastech v rámci tvaru objektu. Tato volba není k dispozici pro rámce.

Rozestupy

Určení vzdálenosti mezi vybraným objektem a textem.

Vlevo

Zadejte velikost mezery mezi levým okrajem objektu a textem.

Vpravo

Zadejte velikost mezery mezi pravým okrajem objektu a textem.

Nahoře

Zadejte velikost mezery mezi horním okrajem objektu a textem.

Dole

Zadejte velikost mezery mezi dolním okrajem objektu a textem.