Typ

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Formát - Obrázek - Typ

Zvolte kartu Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti - Typ

Choose View - Styles - open context menu Modify/New - Type tab

Choose Insert - Frame - Frame - Type tab


Velikost

Šířka

Enter the width that you want for the selected object.

Relativní

Vypočítá šířku vybraného objektu v procentech šířky tiskové oblasti stránky.

Šířka relativně k

Určuje, co znamená 100% šířka: buď oblast textu (bez okrajů), nebo celou stránku (včetně okrajů).

Výška

Enter the height that you want for the selected object.

Relativní

Vypočítá výšku vybraného objektu v procentech šířky tiskové oblasti stránky.

Výška relativně k

Určuje, co znamená 100% výška: buď oblast textu (bez okrajů), nebo celou stránku (včetně okrajů).

Zachovat poměr

Maintains the height and width ratio when you change the width or the height setting.

Původní velikost

Obnoví původní nastavení velikosti vybraného objektu.

Ikona poznámky

Tato volba není k dispozici pro rámce.


Automaticky

Automaticky upravuje výšku či šířku rámce, aby odpovídala obsahu rámce. Pokud chcete, můžete určit minimální výšku nebo minimální šířku rámce.

Ikona poznámky

Volba Automaticky je k dispozici, jen pokud vyberete rámec.


Ukotvení

Specify the anchoring options for the selected object or frame. The anchor options are not available when you open the dialog from the Styles window.

Ke stránce

Anchors the selection to the current page.

K odstavci

Anchors the selection to the current paragraph.

Ke znaku

Anchors the selection to a character.

Jako znak

Anchors the selection as character. The height of the current line is resized to match the height of the selection.

Umístění

Určuje umístění vybraného objektu na aktuální stránce.

Vodorovně

Select the horizontal alignment option for the object. This option is not available if you chose "anchor as character".

o

Enter the amount of space to leave between the left edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Left" in the Horizontal box.

k

Select the reference point for the selected horizontal alignment option.

Výsledek nastavení zarovnání si můžete zobrazit v náhledovém poli.

Zrcadlit na sudých stránkách

Reverses the current horizontal alignment settings on even pages.

Ikona tipu

K úpravě rozvržení objektů na sudých a lichých stránkách můžete také použít možnost překlopení obrázku.


Svisle

Select the vertical alignment option for the object.

Ikona poznámky

Pokud ukotvíte objekt k rámu s pevnou výškou, jsou k dispozici pouze možnosti "Dole" a "Na střed".


o

Enter the amount of space to leave between the top edge of the selected object and the reference point that you select in the To box. This option is only available if you select "From Top" or "From Bottom" (as character) in the Vertical box.

k

Select the reference point for the selected vertical alignment option.

Umístit s textem

Keeps the selected object within the layout boundaries of the text that the object is anchored to. To place the selected object anywhere in your document, do not select this option.

Implicitně je volba Umístit s textem zaškrtnuta, pokud otevřete dokument vytvořený ve verzi Writeru starší než OpenOffice.org 2.0. Není ovšem zaškrtnuta, pokud vytvoříte nový dokument nebo otevřete dokument ve formátu Microsoft Word (*.doc).

Pole náhledu

Zobrazí náhled aktuálního výběru.

Zelený obdélník představuje vybraný objekt a červený obdélník představuje referenční bod pro zarovnání. Pokud ukotvíte objekt jako znak, referenční bod se změní na červenou čáru.

Formát - Ukotvení

Formát - Ukotvit