Obrázek

Naformátuje velikost, umístění a další vlastnosti vybraného obrázku.

Některé vlastnosti vybraného obrázku můžete také upravit pomocí klávesových zkratek.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Obrázek

Zvolte tlačítko Vložit - Obrázek - Ze souboru - Vlastnosti

Na liště Obrázek (když je vybrán obrázek) klepněte na

Icon

Vlastnosti obrázku


Dialogové okno Obrázek obsahuje následující karty:

Typ

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Možnosti

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Obtékání

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hypertextový odkaz

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Obrázek

Nastavení možností překlopení a odkazu vybraného obrázku.

Oříznout

Ořízne nebo změní velikost vybraného obrázku. Také je možné obnovit původní velikost obrázku.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.