Možnosti

Určuje počet sloupců a rozvržení sloupců v sekci.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte tlačítko Formát - Sekce - Možnosti


Sekce používají stejné chování toku textu jako stránka, do níž jsou vloženy.

Příklad: pokud vložíte sekci s dvěma sloupci do stránky se čtyřmi sloupci, vloží se dvousloupcová sekce do jednoho ze čtyř sloupců.

Sekce také můžete vnořovat, tj. vkládat sekci do jiné sekce.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Odsazení

Odsadí obsah sekce pomocí levého a pravého okraje.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Poznámky pod čarou/vysvětlivky

Určuje, kde se zobrazí poznámky pod čarou a vysvětlivky a také formát jejich číslování.