Styl stránky

Nastavení formátování a rozvržení pro aktuální styl stránky, např. okraje stránky, záhlaví, zápatí či pozadí stránky.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Formát - Stránka

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


Organizátor

Nastavení voleb pro vybraný styl.

Stránka

Umožňuje nadefinovat rozvržení stránky pro dokumenty s jednou či více stránkami a také číslování stránek a formát papíru.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Záhlaví

Přidá k aktuálnímu stylu stránky záhlaví. Záhlaví je oblast v horním okraji stránky, do které je možné přidat text nebo grafiku.

Zápatí

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

Podpora asijských jazyků

Tyto příkazy jsou přístupné pouze tehdy, je-li povolena podpora pro asijské jazyky v - Jazyková nastavení - Jazyky.

Mřížka textu

Přidá k aktuálnímu stylu stránky mřížku textu. Tato volba je k dispozici, pouze je-li zapnuta podpora asijských jazyků v Nástroje - Možnosti - Jazyková nastavení - Jazyky).

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.