Vložit skript

Na pozici kurzoru vloží skript do HTML nebo textového dokumentu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Insert - Script (only HTML documents)


Vložený skript je v dokumentu zobrazen jako malý zelený obdélník. Pokud obdélník nevidíte, zvolte nabídku - LibreOffice Writer/Web - Zobrazit a zaškrtněte pole Komentáře. Pokud budete chtít skript upravit, poklepejte na jeho zástupný zelený obdélník.

Jestliže dokument obsahuje více než jeden skript, dialogové okno Upravit skript bude obsahovat tlačítka Předchozí a Další, pomocí kterých lze přecházet mezi jednotlivými skripty.

Ikona

Přejít na předchozí skript

Ikona

Přejít na další skript

Obsah

Typ skriptu

Zadejte typ skriptu, který chcete vložit. V HTML kódu je skript odlišen pomocí značky <SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">.

URL

Přidá odkaz na soubor skriptu. Klepněte na přepínač URL a poté vložte odkaz do pole. Můžete také klepnout na tlačítko Procházet, najít soubor a klepnout na Vložit. Odkazovaný soubor bude v HTML kódu odlišen pomocí následujících značek:

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript" SRC="url">

/* text uzavřený mezi těmito značkami je ignorován */

</SCRIPT>

Procházet

Najděte skript, na který chcete odkazovat, a klepněte na Vložit.

Text

Napište kód skriptu, který chcete vložit.