Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose Table - Insert Table

+F12

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Tabulka


LibreOffice může automaticky formátovat čísla zadávaná do buňky, např. data a časy. Chcete-li tuto funkci zapnout, zvolte - LibreOffice Writer - Tabulky a zaškrtněte pole Rozpoznávání čísel v oddílu Vstup v tabulkách.

Zobrazení výsledku výpočtu z jedné tabulky v jiné

Název

Zadejte název tabulky.

Sloupce

Zadejte požadovaný počet sloupců v tabulce.

Řádky

Zadejte požadovaný počet řádků v tabulce.

Možnosti

Nastavte možnosti tabulky.

Záhlaví

Vloží do tabulky záhlaví.

Repeat heading rows on new pages

Zopakuje záhlaví tabulky v horní části každé následující strany, jestliže tabulka přesahuje víc než jednu stranu.

Heading rows

Vyberte požadovaný počet řádků pro záhlaví tabulky.

Don't split the table over pages

Zabrání tabulce přesáhnout víc než jednu stranu.

List of AutoFormats

Select a predefined AutoFormat for the new table.

Ikona na nástrojové liště Vložit:

Na nástrojové liště Vložit klepněte na ikonu Tabulka. Otevře se dialog Vložit tabulku, pomocí kterého můžete do aktuálního dokumentu vložit tabulku. Můžete také klepnout na šipku a táhnutím kurzoru určit počet řádků a sloupců v tabulce, vložíte ji klepnutím na poslední buňku.

Vkládání tabulek

Icon

Tabulka

Používání klávesových zkratek (zpřístupnění programu LibreOffice Writer)

Nastavení ohraničení tabulek a buněk

Table - Properties - Text Flow

- LibreOffice Writer - Tabulky