Rámec

Vloží rámec, který lze použít pro vytvoření jednoho či více sloupců textu a objektů.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Rámec

Zvolte Formát - Rámec a objekt - Vlastnosti

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Vložit rámec ručně


To edit a frame, click the border to select it, and then choose Format - Frame and Object - Properties. You can also resize or move a selected frame using special shortcut keys.

Chcete-li vymazat rámec, klepněte na jeho okraj a stiskněte klávesu Delete.

Jestliže se na začátku nebo na konci textu v rámci zobrazí malé červené šipky, použijte kurzorové klávesy pro pohyb ve zbývajícím textu.

V náhledovém oddílu dialogu Rámec je rámec zobrazen jako zelený obdélník a červený obdélník je místo, ke kterému se vztahuje jeho umístění.

Jestliže ukotvíte rámec "Jako znak", zobrazí se náhled. "Základní linka" je nakreslena červeně, "Znak" je výška fontu a "řádek" je výška řádku včetně rámce.

Typ

Specifies the size and the position of the selected object or frame on a page.

Možnosti

Specifies properties for the selected object, graphic or frame.

Obtékání

Specify the way you want text to wrap around an object. You can also specify the spacing between the text and the object.

Hypertextový odkaz

Specify the properties of the hyperlink for the selected graphic, frame or OLE object.

Ohraničení

Nastaví vlastnosti ohraničení pro vybrané objekty ve Writeru nebo Calcu.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Makro

Specifies the macro to run when you click an image, frame, or an OLE object.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Ikona na nástrojové liště Vložit:

Nakreslí rámec tažením v dokumentu. Klepněte na šipku vedle ikony, chcete-li určit počet sloupců v rámci.

Icon

Vložit rámec ručně

Používání klávesových zkratek (zpřístupnění programu LibreOffice Writer)

Vkládání, úpravy a propojování textových rámců