Definovat položku použité literatury

Změnit obsah položky použité literatury.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka použité literatury a klepněte na Upravit


Data položky

Vložte krátký název a vyberte odpovídající typ zdroje. Poté vložte údaje do dalších polí.

Krátký název

Displays the short name for the bibliography entry. You can only enter a name here if you are creating a new bibliography entry.

This is where you select the desired entry data for your bibliography.

Typ

Select the source for the bibliography entry.

Formátování použité literatury