Položky (Rejstříky/tabulky)

Specify the format of the index or table entries. The appearance of this tab changes to reflect the type of index that you selected on the Type tab.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Položky (podle zvoleného typu)


Obsah

Abecední rejstřík

Seznam ilustrací

Seznam tabulek

Definované uživatelem

Tabulka objektů

Seznam použité literatury