Rejstřík

The following options are available when you select Table of Contents as the index type.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury - Typ (je-li zvolen typ Obsah)


Typ a nadpis

Určete typ a nadpis rejstříku.

Typ

Vyberte typ rejstříku, který chcete vložit. Možnosti dostupné na této kartě závisí na typu rejstříku, který vyberete. Jestliže zvolíte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury a kurzor se nachází na rejstříku, můžete tento rejstřík upravovat.

Nadpis

Zadejte nadpis pro vybraný rejstřík.

Zamknuto proti ručním změnám

Zabrání změnám obsahu rejstříku. Ručně provedené změny rejstříku se po jeho obnovení ztratí. Jestliže chcete, aby kurzor procházel i chráněné oblasti, zvolte - LibreOffice Writer - Formátovací pomůcky a zaškrtněte pole Povolit kurzor v části Zamknuté oblasti.

Vytvořit rejstřík/tabulku pro

Vyberte, má-li se rejstřík vytvořit pro celý dokument, nebo jen pro aktuální kapitolu.

Vyhodnotit až do úrovně

Zadejte počet úrovní nadpisů, které budou zahrnuty do rejstříku.

Vytvořit z

V této oblasti určujete, které informace budou zahrnuty do rejstříku.

Osnova

Vytvoří rejstřík z úrovní osnovy, tzn. z odstavců formátovaných předdefinovanými styly nadpisů (Nadpis 1-10).

Úrovně osnovy můžete přiřadit také na kartě Osnova a číslování v dialogu Formát - Odstavec.

Další styly

Vloží text formátovaný odstavcovými styly vybranými v dialogu Přiřadit styly jako položky do rejstříku. Chcete-li určit, které odstavcové styly použít pro tvorbu rejstříku, klepněte na tlačítko Přiřadit styly napravo.

Přiřadit styly

Otevře dialog Přiřadit styly, kde můžete vybrat odstavcové styly, jimiž formátovaný text bude zařazen do rejstříku.

Značky rejstříku

Zahrne do rejstříku položky vložené pomocí Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku.