Vložit položku rejstříku

Označí vybraný text jako položku rejstříku nebo obsahu.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Položka


To edit an index entry, place the cursor in front of the index field, and then choose Edit - Reference - Index Entry...

Dialog Vložit položku rejstříku můžete při výběru a vkládání položek nechat otevřený.

Výběr

Rejstřík

Vyberte rejstřík, ke kterému chcete přidat položku.

Položka

Zobrazí text vybraný v dokumentu. Můžete vložit jiné slovo jako položku rejstříku; vybraný text v dokumentu zůstane nezměněn.

První klíč

Učiní aktuální výběr v textu podpoložkou zde zadaného slova v rejstříku. Například když vyberete "studené" a zadáte "počasí" jako první klíč, záznam v rejstříku bude "počasí, studené".

Druhý klíč

Učiní aktuální výběr v textu podpoložkou zde zadaného slova v rejstříku. Například když vyberete "studené" a zadáte "počasí" jako první klíč a "zima" jako druhý klíč, záznam v rejstříku bude "počasí, zima, studené".

Fonetické čtení

Zadejte výslovnost odpovídající položky. Například, jestliže japonské slovo v Kanji má více než jednu výslovnost, zadejte správnou výslovnost v katakaně. Slovo v Kanji potom bude při třídění posuzováno podle zadané výslovnosti. Tato možnost je k dispozici pouze při zapnuté podpoře asijských jazyků.

Hlavní položka

Vytvoří z vybraného textu hlavní položku abecedního rejstříku. LibreOffice zobrazuje čísla hlavních položek odlišně od dalších položek rejstříku.

Úroveň

Položky formátované stylem odstavce "Nadpis X" (X = 1-10) mohou být přidány do obsahu automaticky. Úroveň položky v rejstříku odpovídá úrovni použitého stylu nadpisu.

Ikona poznámky

Tato volba je dostupná pouze pro obsah a uživatelem definované rejstříky.


Použít pro všechny podobné texty

Automaticky označí všechny výskyty vybraného textu v dokumentu. Text v nadpisech, zápatí, rámcích a popiskách je ignorován.

Nelze použít pro Položku vloženou ručně v tomto dialogu.

Ikona tipu

Chcete-li vložit část textu a všechny její výskytů do rejstříku, vyberte požadovaný text, zvolte Úpravy - Najít a nahradit a klepněte na Najít vše. Poté zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Položka rejstříku a klepněte na Vložit.


Rozlišovat velikost

Rozlišuje mezi velkými a malými znaky.

Pouze celá slova

Vyhledá celá slova nebo buňky, které jsou stejné jako hledaný text.

Vložit

Označí položku rejstříku v textu.

Zavřít

Zavře dialog.

Nový rejstřík (vytvořený uživatelem)

Otevře dialog Vytvořit nový rejstřík (vytvořený uživatelem), kde si můžete vytvořit vlastní rejstřík.

Název

Zadejte jméno pro nový uživatelem definovaný rejstřík. Rejstřík bude přidán do seznamu dostupných rejstříků.

Použití obsahů a rejstříků