Table of Contents and Index

Opens a menu to insert an index or bibliography entry, as well as inserting a table of contents, index, and or bibliography.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Obsah a rejstřík


Položka rejstříku

Označí vybraný text jako položku rejstříku nebo obsahu.

Položka použité literatury

Vloží odkaz na použitou literaturu.

Table of Content, Index or Bibliography

Vloží rejstřík nebo obsah na aktuální pozici kurzoru. Chcete-li obsah či rejstřík upravit, umístěte na něj kurzor a zvolte Vložit - Obsah a rejstřík - Obsah, rejstřík nebo seznam použité literatury.