Vstupní pole

Vloží textové pole, které můžete otevřít a upravit klepnutím myší v dokumentu. Vstupní pole můžete použít pro text, nebo v něm můžete přiřadit novou hodnotu proměnné.

Pro změnu obsahu vstupního pole v dokumentu klepněte na toto pole a potom upravte text v dolním poli zobrazeném v dialogovém okně.

Reference

This box displays the name that you entered in the Reference box of the Input Field on the Functions tab of the Fields dialog. The box underneath displays the contents of the field.

Další

Přejde na další vstupní pole dokumentu. Toto tlačítko je dostupné pouze tehdy, pokud umístíte kurzor přímo před vstupní pole a potom stisknete Shift+Ctrl+F9.