Funkce

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte kartu Vložit - Pole - Další pole - Funkce


Typ

Seznam dostupných typů polí. Chcete-li přidat pole do dokumentu, klepněte na typ pole, poté na pole v seznamu Vybrat a poté klepněte na Vložit. Jsou dostupné následující typy polí:

Typ

Význam

Podmíněný text

Vloží text, je-li určitá podmínka splněna. Zadejte například nejprve "sun eq 1" do políčka Podmínka a poté do políčka Potom text, který chcete vložit, pokud bude hodnota proměnné "sun" rovna "1". Pokud chcete, můžete také do políčka Jinak zadat text, který se má zobrazit, pokud podmínka není splněna. Proměnnou "sun" nastavíte tak, že klepnete na kartu Proměnné, zvolíte "Nastavit proměnnou", do políčka Název napíšete "sun" a hodnotu proměnné nastavíte v políčku Hodnota.

Vstupní seznam

Vloží textové pole, které zobrazí jednu položku ze seznamu. Tyto položky můžete libovolně přidávat, upravovat či odstraňovat a také můžete měnit jejich pořadí v seznamu. Pokud chcete zobrazit dialogové okno Zvolte položku, klepněte na konkrétní pole Vstupní seznam v dokumentu nebo stiskněte Ctrl+Shift+F9.

Vstupní pole

Vloží textové pole, které můžete otevřít tím, že na ně v dokumentu klepnete. Potom můžete změnit text, který bude zobrazen.

Spustit makro

Vloží do dokumentu textové pole, které po klepnutí myší spustí makro. K přiřazení makra poli klepněte na tlačítko Makro.

Zástupný znak

Vloží pole, které pouze drží místo jiným objektům, například obrázku. Pokud vložíte do dokumentu pole typu zástupný znak, budete vyzván k vložení chybějící položky.

Skrytý text

Vloží textové pole, které bude skryto, pokud bude splněna zadaná podmínka. Pokud chcete tuto funkci použít, zvolte - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a zrušte zaškrtnutí pole Pole: Skrytý text.

Skrytý odstavec

Skryje odstavec, pokud je splněna zadaná podmínka. Pokud chcete funkci použít, zvolte - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování a zrušte zaškrtnutí pole Pole: Skryté odstavce.

Sloučit znaky

Sloučí až 6 znaků, které se potom chovají jako jediný znak. Tato funkce je dostupná pouze tehdy, pokud jsou podporovány asijské fonty.


Ikona poznámky

Následující pole mohou být vložena pouze tehdy, je-li v seznamu Typ vybrána odpovídající položka.


Formát

Klepněte na formát, který chcete použít na vybrané pole, nebo klepněte na "Další formáty" a vytvořte si vlastní formát.

Seznam Formát se používá pouze u pole typu Zástupný znak. Formát určuje typy objektů, místo nichž mohou být zástupné znaky vloženy.

Podmínka

Pro pole spojené s podmínkou zadejte její kritéria zde.

Potom, Jinak

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

Do políček Potom a Jinak můžete vložit také databázová pole tak, že použijete formát "databáze.tabulka.pole".

Ikona poznámky

Pokud tabulka nebo název pole v databázi neexistuje, nebude vloženo nic.


Ikona poznámky

Pokud při zadání "databáze.tabulka.pole" použijete uvozovky, bude výraz vložen jako text.


Odkaz

Zadejte text, který chcete v poli zobrazit. Pokud vkládáte pole typu zástupný znak, zadejte text, který se má zobrazit jako tip, pokud nad polem podržíte ukazatel myši.

Formát

Vyberte makro, které chcete spustit při klepnutí na pole.

Název makra

Zobrazuje název vybraného makra.

Zástupný znak

Zadejte text, který se má zobrazit v poli typu zástupný znak.

Skrytý text

Zadejte text, který chcete skrýt při splnění podmínky.

Znaky

Zadejte znaky, které chcete sloučit. Můžete sloučit nejvýše 6 znaků. Tato možnost je dostupná pouze pro pole typu Sloučit znaky.

Hodnota

Zadejte hodnotu pro zvolené pole.

Makro

Otevře dialogové okno Výběr makra, ve kterém můžete zvolit makro, které bude spuštěno po klepnutí na vybrané pole dokumentu. Toto tlačítko je dostupné pouze pro funkční pole "Spustit makro".

Pro pole Vstupní seznam budou zobrazeny následující ovládací prvky:

Položka

Zadejte novou položku.

Přidat

Přidá obsah pole Položka do seznamu.

Položky v seznamu

Seznam položek. Nejsvrchnější položka bude zobrazena v dokumentu.

Odstranit

Odstraní zvolenou položku ze seznamu.

Přesunout nahoru

Posune vybranou položku v seznamu výše.

Přesunout dolů

Posune vybranou položku v seznamu níže.

Název

Zadejte jedinečný název pro pole typu Vstupní seznam.

Vybrat položku

Toto dialogové okno bude zobrazeno, pokud v dokumentu klepnete na pole typu Vstupní seznam.

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

Upravit

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

Další

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by Ctrl+Shift+F9.