Pole

Vloží pole na pozici kurzoru. Dialog obsahuje všechna možná pole.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Pole - Další pole

+F2

Na nástrojové liště Vložit klepněte na

Icon

Vložit pole


O polích

Dokument

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

Křížové odkazy

Zde vkládáte do dokumentu odkazy nebo odkazovaná pole. Odkazy jsou tvořeny odkazovanými poli v rámci stejného dokumentu nebo v poddokumentech hlavního dokumentu.

Výhodou vkládání křížových odkazů ve formě polí je jejich automatická aktualizace, dojde-li ke změnám původního obsahu. Stisknutím klávesy F9 můžete všechny odkazy v dokumentu aktualizovat.

Funkce

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

Informace o dokumentu

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

Proměnné

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

Databáze

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

Vložit

Vloží vybrané pole na pozici kurzoru v dokumentu. Chcete-li ukončit tento dialog, klepněte na tlačítko Zavřít.