Vložit záložku

Vloží na pozici kurzoru záložku. Později můžete pomocí Navigátoru na takto označené místo rychle přejít. V HTML dokumentu se záložky převedou na kotvy, na které můžete odkazovat.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Záložka

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Záložka


Chcete-li přejít na určitou záložku, stiskněte F5 pro otevření Navigátoru, klepněte na znak plus (+) vedle položky Záložky a poklepejte na záložku.

Záložky

Zadejte název záložky, kterou chcete vytvořit. V dolním seznamu jsou vypsány všechny záložky v aktuálním dokumentu. Chcete-li odstranit záložku, vyberte ji v seznamu a poté klepněte na Odstranit.

V názvu záložky není možné použít následující znaky: / \ @ : * ? " ; , . #

Smazat

Chcete-li odstranit záložku, vyberte záložku v seznamu v dialogu Vložit záložku a klepněte na tlačítko Odstranit. Záložka se smaže bez potvrzení.