Vložit poznámku pod čarou/Vysvětlivku

Inserts a footnote or an endnote in the document. The anchor for the note is inserted at the current cursor position. You can choose between automatic numbering or a custom symbol.

The following applies to both footnotes and endnotes.

Footnotes are inserted at the end of a page, and endnotes are inserted at the end of a document.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Poznámka pod čarou a vysvětlivka - Poznámka pod čarou nebo vysvětlivka

Otevřete místní nabídku a zvolte Poznámka pod čarou/Vysvětlivka

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Vložit poznámku pod čarou přímo


Číslování

Zvolte si typ číslování, které chcete použít pro poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Automaticky

Poznámkám pod čarou a vysvětlivkám se automaticky přiřazují po sobě následující čísla. Pro změnu nastavení automatického číslování zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Znak

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Zvolit

Pro ukotvení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky se vloží speciální znak.

Typ

Vyberte, zda se má vložit poznámka pod čarou nebo vysvětlivka. Číslování vysvětlivek nijak nesouvisí s číslováním poznámek pod čarou.

Poznámka pod čarou

Vloží na pozici kurzoru odkaz na poznámku pod čarou a do spodní části stránky přidá poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Vloží na pozici kurzoru odkaz na vysvětlivku a na konec dokumentu přidá vysvětlivku.

Tipy pro práci s poznámkami pod čarou.