Vložit sekci

Inserts a text section at the cursor position in the document. You can also select a block of text and then choose this command to create a section. You can use sections to insert blocks of text from other documents, to apply custom column layouts, or to protect or to hide blocks of text if a condition is met.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Vložit - Sekce

Otevřete nástrojovou lištu Vložit a klepněte na

Icon

Sekce


V sekci můžete vložit celý dokument, nebo pojmenovanou sekci z jiného dokumentu. Sekci také můžete vložit jako DDE odkaz.

Pro úpravy sekce zvolte Formát - Sekce.

Dialogové okno Vložit sekci obsahuje následující karty:

Sekce

Sets the properties of the section.

Sloupce

Určení počtu a rozvržení sloupců pro styl stránky, rámce či sekce.

Odsazení

Odsadí obsah sekce pomocí levého a pravého okraje.

Pozadí

Nastavení barvy pozadí nebo obrázku na pozadí.

Poznámky pod čarou/vysvětlivky

Určuje, kde se zobrazí poznámky pod čarou a vysvětlivky a také formát jejich číslování.

Vložit

Vloží do dokumentu vámi určenou sekci na aktuální pozici kurzoru.

Používání klávesových zkratek (zpřístupnění programu LibreOffice Writer)