Skryté odstavce

Zobrazí nebo skryje skryté odstavce. Tato možnost ovlivní pouze zobrazení na obrazovce, a nikoliv tisk skrytých odstavců.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Skryté odstavce


Ikona poznámky

Tuto funkci povolíte volbou - LibreOffice Writer - Pomůcky pro formátování, a ujistěte se, že je v části Zobrazovat zaškrtnuto Pole: skryté odstavce.


Pomocí příkazu pole "Skrytý odstavec" přiřadíte podmínku, která musí být splněna, aby byl odstavec skryt. Pokud není splněna, odstavec je zobrazen a může být také vytištěn.

Pokud skryjete odstavec, poznámky pod čarou a rámce ukotvené ke znakům tohoto odstavce budou také skryty.