Formatting Marks

Zobrazuje v textu netisknutelné řídící znaky jako například znaky konce odstavce, zalomení řádku, tabulátory a mezery.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Choose View - Formatting Marks

+F10

Na nástrojové liště Standardní klepněte na

Ikona

Formatting Marks


Pokud smažete znak konce odstavce, převezme výsledný sloučený odstavec formátování toho odstavce, ve kterém se nacházel kurzor.

To specify which formatting marks are displayed, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select the options that you want in the Display of area.