Upravit poznámku pod čarou nebo vysvětlivku

Umožňuje upravit vybranou poznámku pod čarou nebo vysvětlivku. Klepněte myší před poznámku pod čarou nebo vysvětlivku a potom zvolte tento příkaz.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Úpravy - Poznámky pod čarou


Chcete-li upravit text poznámky pod čarou nebo vysvětlivky, klepněte do její oblasti na dolním okraji stránky nebo na konci dokumentu.

Ikona poznámky

Na text poznámky nebo vysvětlivky rychle přejdete tím, že klepnete na odkaz na poznámku v dokumentu. Můžete také umístit kurzor před nebo za značku poznámky a stisknout Crtl+Shift+PgDn. Zpět k odkazu na poznámku se vrátíte stiskem PgUp.


Číslování

Vyberte typ číslování pro poznámky pod čarou nebo vysvětlivky.

Automaticky

Poznámkám pod čarou a vysvětlivkám se automaticky přiřazují po sobě následující čísla. Pro změnu nastavení automatického číslování zvolte Nástroje - Poznámky pod čarou a vysvětlivky.

Znak

Choose this option to define a character or symbol for the current footnote. This can be either a letter or number. To assign a special character, click the button at the bottom.

Zvolit

Pro ukotvení poznámky pod čarou nebo vysvětlivky se vloží speciální znak.

Ikona tipu

To change the format of a footnote or endnote anchor or text, select it, and then choose Format - Character. You can press to open the Styles window and modify the footnote or endnote paragraph style.


Typ

Výběr mezi poznámkou pod čarou a vysvětlivkou. Poznámka pod čarou je umístěna na dolním okraji stránky, kdežto vysvětlivka se nachází až na konci dokumentu.

Poznámka pod čarou

Změní vysvětlivku na poznámku pod čarou.

Vysvětlivka

Změní poznámku pod čarou na vysvětlivku.

Šipka doleva

Přejde k předcházejícímu odkazu na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v dokumentu.

Ikona

Předchozí poznámka pod čarou

Šipka doprava

Přejde k následujícímu odkazu na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku v dokumentu.

Ikona

Následující poznámka pod čarou

Dialogové okno Vložit poznámku pod čarou/vysvětlivku.