Navigátor

Zobrazí nebo skryje okno Navigátor, kde je možné rychle přecházet mezi jednotlivými částmi dokumentu. Navigátor je rovněž dostupný jako karta postranní lišty. Navigátor lze též použít pro vkládání částí z aktuálního nebo jiných otevřených dokumentů. S jeho pomocí lze také organizovat hlavní dokumenty. Chcete-li upravit položku v Navigátoru, klepněte na ni pravým tlačítkem a vyberte příkaz z místní nabídky. Je též možné ukotvit Navigátor k okraji pracovní plochy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Zvolte Zobrazit - Navigátor

Na liště Standardní klepněte na

Ikonka

Navigátor zap/vyp


Navigátor lze otevřít pomocí Zobrazit - Navigátor. Okno Navigátoru lze přesouvat tažením za jeho záhlaví. Přetažením okna Navigátoru k levému nebo pravému okraji pracovní plochy dojde k jeho ukotvení. Ukotvený Navigátor lze uvolnit přidržením klávesy Ctrl a poklepáním na neaktivní (šedou) plochu Navigátoru.

Klepněte na plus (+) vedle kategorie v Navigátoru, chcete-li zobrazit položky kategorie. Počet položek v kategorii se zobrazí, jestliže najedete ukazatelem myši nad kategorii a chvilku posečkáte. Na položku v dokumentu přejdete pomocí poklepání na ni v Navigátoru.

Chcete-li přejít na následující nebo předchozí položku v dokumentu, klepněte na ikonu Navigace, čímž bude otevřena nástrojová lišta Navigace, a poté v kategorii položek klepněte na šipku dolů nebo nahoru.

Ikona poznámky

V dokumentu se skrytá sekce v Navigátoru zobrazí šedě a jestliže na ni najedete ukazatelem myši, zobrazí se text "Skrytá". Stejně se chovají i texty záhlaví a zápatí v dokumentu nepoužitých stylů stran a také skrytý obsah tabulek, textových rámců, obrázků, objektů OLE a rejstříků.


Přepnout hlavní pohled

Přepíná mezi hlavním pohledem a normálním pohledem, jestliže je otevřen hlavní dokument.

Icon

Přepnout hlavní pohled

Navigace

Otevře nástrojovou lištu Navigace, kde můžete snadno přecházet na následující nebo předcházející položku v kategorii, kterou vyberete. Vyberte kategorii a poté klepněte na šipku "Předchozí" nebo "Další".

Pro pokračování v hledání klepněte na ikonu Opakovat hledání na nástrojové liště Navigace.

Icon

Navigace

Předchozí

Přejde na předchozí položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigace a poté na kategorii, např. "Obrázky".

Icon

Předchozí objekt

Další

Přejde na následující položku v dokumentu. Typ položky určíte pomocí klepnutí na ikonu Navigace a poté na kategorii, např. "Obrázky".

Icon

Následující objekt

Číslo stránky

Type the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.

Ikona tipu

To quickly move the cursor to another page while you are in a document, press Shift++F5, type the number of the page that you want to jump to, and then wait a few moments.


Seznam

Shows or hides the Navigator list.

Icon

Seznam zapnout/vypnout

Pohled na obsah

Switches between the display of all categories in the Navigator and the selected category.

Icon

Přepnout zobrazení obsahu

Ikona tipu

Chcete-li přeuspořádat nadpisy a k nim připojený text v dokumentu, vyberte v seznamu kategorii "Nadpisy" a klepněte na ikonu Zobrazení obsahu. Nyní je možné přeuspořádat obsah metodou táhni-a-pusť.


Vložit připomínku

Klepněte sem, chcete-li na aktuální pozici nastavit připomínku, můžete jich nastavit až pět. Na připomínku přejdete klepnutím na ikonu Navigace a poté v okně Navigace klepněte na ikonu Připomínka a poté na tlačítko Předchozí nebo Další.

Icon

Vložit připomínku

Záhlaví

Moves the cursor to the header, or from the header to the document text area.

Icon

Záhlaví

Zápatí

Moves the cursor to the footer, or from the footer to the document text area.

Icon

Zápatí

Ukotvení <-> Text

Jumps between the footnote text and the footnote anchor.

Icon

Ukotvení <-> Text

Způsob přetáhnutí

Sets the drag and drop options for inserting items from the Navigator into a document, for example, as a hyperlink. Click this icon, and then choose the option that you want to use.

Ikona

Způsob přetáhnutí

Vložit jako hypertextový odkaz

Vytvoří hypertextový odkaz na položku, kterou přetáhnete do aktuálního dokumentu. Klepněte na odkaz v dokumentu, chcete-li přejít na položku, na kterou odkaz míří.

Vložit jako odkaz

Vloží vybranou položku jako odkaz tam, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Text je vložen jako chráněná sekce, jejíž obsah je automaticky aktualizován, jestliže se změní zdrojový text. Ručně lze text aktualizovat pomocí volby Nástroje - Aktualizovat - Odkazy. Není možné vytvářet odkazy pro obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Vložit jako kopii

Vloží kopii vybrané položky na místo, kam ji do aktuálního dokumentu přetáhnete. Není možné takto kopírovat obrázky, objekty OLE, odkazy a rejstříky.

Úroveň osnovy

Click this icon, and then choose the number of heading outline levels that you want to view in the Navigator window. You can also access this command by right-clicking a heading in the Navigator window.

1-10

Click 1 to only view the top level headings (chapter heading) in the Navigator window, and 10 to view all of the headings.

Icon

Úroveň osnovy

Kapitola nahoru

Moves the selected heading, and the text below the heading, up one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Kapitola nahoru

Kapitola dolů

Moves the selected heading, and the text below the heading, down one heading position in the Navigator and in the document. To move only the selected heading and not the text associated with the heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

Kapitola dolů

O úroveň výše

Increases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only increase the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

O úroveň výše

O úroveň níže

Decreases the outline level of the selected heading, and the headings that occur below the heading, by one. To only decrease the outline level of the selected heading, hold down Ctrl, and then click this icon.

Icon

O úroveň níže

Dokumenty

Nabízí seznam všech otevřených dokumentů. Chcete-li zobrazit obsah určitého dokumentu v okně Navigátoru, vyberte ho v seznamu. Dokument zobrazený v Navigátoru je v seznamu označen jako "aktivní".

Na položku v Navigátoru můžete také klepnout pravým tlačítkem, vybrat Zobrazení a klepnout na dokument, který chcete zobrazit.