Hromadná korespondence

The Mail Merge dialog helps you in printing and saving form letters.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Do textového dokumentu vložte alespoň jedno databázové pole s adresou, poté dokument vytiskněte. Na otázku, zda chcete tisknout hromadný dopis, odpovězte "Ano".


Během tisku se odpovídající databázová pole (tzv. zástupné znaky) nahradí údaji z databáze. Více informací o vkládání databázových polí najdete v nápovědě ke kartě Databáze, která se nachází v nabídce Vložit - Pole - Další pole.

Záznamy

Určuje počet záznamů databáze, které se použijí při tisku dopisu hromadné korespondence. Pro každý záznam bude vytištěn jeden dopis.

Vše

Zpracuje všechny záznamy z databáze.

Vybrané záznamy

Zpracuje pouze záznamy označené v databázi. Volba je dostupná pouze v případě, že jste předem vybrali záznamy v databázi.

Od:

Specify the number of the first record to be printed.

Do:

Specify the number of the last record to be printed.

Výstup

Určuje, budou-li dopisy s poli odesílány na tiskárnu nebo do souboru.

Tiskárna

Vytiskne dopisy s poli.

Soubor

Uloží dopisy s poli do souborů.

Save as single document

Create one big document containing all data records.

Save as individual documents

Create one document for every one data record.

Generate file name from database

Generate each file name from data contained in a database.

Field

Uses the content of the selected database field as the file name for the form letter.

Cesta

Určuje cestu, kam se budou ukládat jednotlivé dopisy hromadné korespondence (tj. již s údaji z databáze).

...

Otevře dialog Vybrat cestu.

File format

Select the file format to store the resulting document.

Vytvoření hromadného dopisu

Průvodce hromadnou korespondencí

Spustí průvodce hromadnou korespondencí pro vytvoření hromadného dopisu, nebo odeslání e-mailových zpráv více příjemcům.