Stavový řádek

Stavový řádek zobrazuje informace o aktivním dokumentu.

Přiblížení

Určuje míru přiblížení aktuální stránky.

Změna dokumentu

Pokud ještě nebyly změny dokumentu uloženy na pevný disk, zobrazuje se v tomto poli "*". Platí to také pro nové a ještě neuložené dokumenty.