Nástroje

Pomocí této nabídky lze otevřít a upravit katalog symbolů nebo importovat externí vzorec jako soubor či prostřednictvím schránky. Rozhraní programu lze přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim požadavkům. Lze také změnit volby programu.

Symboly

Otevře dialogové okno Symboly, kde si můžete vybrat symbol, který chcete vložit do vzorce.

Importovat vzorec

Tento příkaz otevře dialogové okno pro import vzorce.

Importovat MathML ze schránky

Tento příkaz převede MathML obsažené ve schránce do jazyka StarMath a výsledek vloží na aktuální pozici kurzoru.

Přizpůsobit

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Možnosti

Tento příkaz otevře dialogové okno pro přizpůsobení nastavení programu.