Upravit

Příkazy v této nabídce se používají k úpravě vzorců. Kromě základních příkazů (např. ke kopírování obsahu), jsou zde specifické funkce aplikace LibreOffice Math, například vyhledávání zástupných znaků nebo chyb.

Zpět

Reverses the last command or the last entry you typed. To select the command that you want to reverse, click the arrow next to the Undo icon on the Standard bar.

Znovu

Reverses the action of the last Undo command. To select the Undo step that you want to reverse, click the arrow next to the Redo icon on the Standard bar.

Vyjmout

Odstraní výběr a zkopíruje jej do schránky.

Kopírovat

Zkopíruje výběr do schránky.

Vložit

Vloží obsah schránky na místo kurzoru a nahradí jakýkoliv vybraný text nebo objekty.

Vybrat vše

Selects the entire content of the current file, frame, or text object.

Další značka

Posune kurzor na další značku (doprava).

Předchozí značka

Posune kurzor na předchozí značku (doleva).

Další chyba

Posune kurzor na další chybu (doprava).

Předchozí chyba

Posune kurzor na předchozí chybu (doleva).