Soubor

Tato nabídka obsahuje obecné příkazy pro práci s dokumenty vzorců, například příkazy Otevřít, Uložit a Tisk.

Nový

Vytvoří nový dokument LibreOffice.

Open

Opens a local or remote file, or imports one.

Poslední dokumenty

Seznam naposledy otevřených souborů. Soubor je možné otevřít klepnutím na jeho název.

Průvodci

Provedou vás vytvořením obchodních nebo osobních dopisů, faxů, porad, prezentací a dalších.

Zavřít

Zavře aktuální dokument bez ukončení programu.

Uložit

Uloží aktuální dokument.

Uložit jako

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Uložit vše

Uloží všechny změněné dokumenty LibreOffice.

Znovu načíst

Načte naposledy uloženou verzi aktuálního dokumentu.

Verze

Ukládá a spravuje více verzí aktuálního dokumentu do jednoho souboru. Verze je možné otevírat, mazat nebo porovnávat.

Export

Uloží aktuální dokument s jiným názvem a formátem na určené místo.

Odeslat

Odešle kopii aktuálního dokumentu jiné aplikaci.

Vlastnosti dokumentu

Zobrazí vlastnosti aktuálního souboru, např. statistické údaje jako počet slov nebo datum vytvoření souboru.

Tisk

Vytiskne aktuální dokument, výběr nebo určené stránky. Také je možné nastavit volby tisku pro aktuální dokument. Volby tisku se mohou lišit podle používané tiskárny a operačního systému.

Printer Settings

Select the default printer for the current document.

Ukončit

Closes all LibreOffice programs and prompts you to save your changes. This command does not exist on macOS systems.