Jiné symboly

Zobrazí další matematické symboly.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Jiné

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Jiné.


Symboly podrobně

Ikona

Parciální

Vloží symbol parciální derivace. Také můžete napsat partial v okně Příkazy.

Ikona

Nekonečno

Vloží symbol pro nekonečno. Také můžete napsat infinity nebo infty v okně Příkazy.

Ikona

Nabla

Vloží symbol pro vektorový operátor nabla. Také můžete napsat nabla v okně Příkazy.

Ikona

Existuje

Vloží symbol existenčního kvantifikátoru. Také můžete napsat exists v okně Příkazy.

Ikona

Není pravda, že existuje

Vloží symbol existenčního kvantifikátoru. Také můžete napsat notexist v okně Příkazy

Ikona

Pro všechny

Vloží symbol univerzálního kvantifikátoru ("pro všechny"). Také můžete napsat forall v okně Příkazy.

Ikona

h s pruhem

Vloží symbol konstanty h s pruhem. Také můžete napsat hbar v okně Příkazy.

Ikona

Lambda s pruhem

Vloží symbol lambda s pruhem. Také můžete napsat lambdabar v okně Příkazy.

Ikona

Reálná část

Vloží symbol pro reálnou část komplexního čísla. Také můžete napsat re v okně Příkazy.

Ikona

Imaginární část

Vloží symbol pro imaginární část komplexního čísla. Také můžete napsat im v okně Příkazy.

Ikona

Weierstrassovo p

Vloží symbol Weierstrassovy p-funkce. Také můžete napsat wp v okně Příkazy.

Ikona

Šipka doleva

Vloží symbol šipku vlevo. Také můžete napsat leftarrow v okně Příkazy.

Ikona

Šipka doprava

Vloží symbol šipku vpravo. Také můžete napsat rightarrow v okně Příkazy.

Ikona

Šipka nahoru

Vloží symbol šipku nahoru. Také můžete napsat uparrow v okně Příkazy.

Ikona

Šipka dolů

Vloží symbol šipku dolů. Také můžete napsat downarrow v okně Příkazy.

Ikona

Výpustka

Vloží výpustku (tři tečky dole). Také můžete napsat dotslow v okně Příkazy.

Ikona

Matematická výpustka

Vloží matematickou výpustku (tři tečky svisle vystředěné). Také můžete napsat dotsaxis v okně Příkazy.

Ikona

Svislá výpustka

Vloží svislou výpustku (tři tečky). Také můžete napsat dotsvert v okně Příkazy.

Ikona

Výpustka diagonálně nahoru

Vloží výpustku diagonálně nahoru (tři tečky na diagonále zleva dole vpravo nahoru). Také můžete napsat dotsup nebo dotsdiag v okně Příkazy.

Ikona

Výpustka diagonálně dolů

Vloží výpustku diagonálně dolů (tři tečky na diagonále zleva nahoře vpravo dolů). Také můžete napsat dotsdown v okně Příkazy.

Obrácený epsilon lze vložit zadáním backepsilon do okna Příkazy.

Chcete-li do svého vzorce vložit zástupný znak, napište <?> v okně Příkazy.