Závorky

Při vytváření vzorce LibreOffice Math je možné zvolit různé typy závorek. Typy závorek jsou zobrazeny v dolní části panelu Prvky. Seznam těchto závorek je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny závorky, které se nenacházejí na panelu Prvky nebo v místní nabídce, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Závorky

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Závorky.


Následuje seznam všech dostupných typů závorek. Ikona vedle typu závorky označuje, že je dostupná z panelu Prvky (nabídka Zobrazit - Prvky) nebo pomocí místní nabídky okna Příkazy.

Typy závorek

Ikona

Kulaté závorky

Vloží zástupný znak do normálních kulatých závorek. Lze také zadat příkaz (<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Hranaté závorky

Vloží zástupný znak do hranatých závorek. Lze také zadat [<?>] v okně Příkazy.

Ikona

Dvojité hranaté závorky

Vloží zástupný znak do dvojitých hranatých závorek. Lze také zadat příkaz ldbracket <?> rdbracket v okně Příkazy.

Ikona

Složené závorky

Vloží zástupný znak do složených závorek. Lze také zadat přímo příkaz lbrace <?> rbrace v okně Příkazy.

Ikona

Svislé čáry

Vloží zástupný znak mezi svislé čáry. Lze také zadat příkaz lline <?> rline v okně Příkazy.

Ikona

Dvojité svislé čáry

Vloží zástupný znak mezi dvojité svislé čáry. Lze také zadat příkaz ldline <?> rdline v okně Příkazy.

Ikona

Špičaté závorky

Vloží zástupný znak mezi špičaté závorky. Lze také zadat příkaz langle <?> rangle v okně Příkazy.

Ikona

Operátorové závorky

Vloží zástupný znak mezi operátorové závorky. Lze také zadat příkaz langle <?> mline <?> rangle v okně Příkazy.

Ikona

Skupinové závorky

Vloží zástupný znak mezi skupinové závorky. Lze také zadat příkaz {<?>} v okně Příkazy.

Ikona

Kulaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se kulaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left(<?> right) v okně Příkazy.

Ikona

Hranaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se hranaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left[<?> right] v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Dvojité hranaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se dvojité hranaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left ldbracket <?> right rdbracket v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Složené závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se složené závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left lbrace <?> right rbrace v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Svislé čáry (zvětšující se)

Vloží zvětšující se svislé čáry s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left lline <?> right rline v okně Příkazy. Velikost čar se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Dvojité svislé čáry (zvětšující se)

Vloží zvětšující se dvojité svislé čáry s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left ldline <?> right rdline v okně Příkazy. Velikost čar se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Špičaté závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se špičaté závorky s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat left langle <?> right rangle v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Operátorové závorky (zvětšující se)

Vloží zvětšující se operátorové závorky se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat left langle <?> mline <?> right rangle v okně Příkazy. Velikost závorek se přizpůsobí automaticky.

Ikona

Složená závorka nahoře (zvětšující se)

Vloží zvětšující se vodorovnou horní složenou závorku se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> overbrace <?> v okně Příkazy.

Ikona

Složená závorka dole (zvětšující se)

Vloží zvětšující se vodorovnou dolní složenou závorku se dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat <?> underbrace <?> v okně Příkazy.

Pro vložení závorek se symbolem zaokrouhlení dolů napište lfloor<?>rfloor do okna Příkazy.

Pro vložení závorek se symbolem zaokrouhlení nahoru napište lceil<?>rceil do okna Příkazy.

Pro vložení zvětšujících se závorek se symbolem zaokrouhlení dolů napište left lfloor<?>right rfloor do okna Příkazy.

Pro vložení zvětšujících se závorek se symbolem zaokrouhlení nahoru napište left lceil<?>right rceil do okna Příkazy.

Ikona tipu

Pokud před příkaz závorek vložíte left a right, automaticky se upravuje velikost závorek (např. left(a over b right)). Velikost a rozestup závorek můžete také určit v nabídce Formát - Prokládání znaků - Kategorie - Závorky, kde zadáte požadovaná procenta. Chcete-li změnit všechny závorky ve vzorci, zaškrtněte pole Zvětšovat všechny vnořené závorky.


Závorky můžete použít i samostatně, stačí před příkaz přidat zpětné lomítko \. Např. když napíšete \[, zobrazí se jen levá hranatá závorka. Samostatně lze použít jen nezvětšující se závorky. Pro změnu velikosti použijte příkaz size.

Příklady jednoduchých závorek

Nezvětšující se závorky:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Pro zvětšující se závorky použijte none místo názvu závorky

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Ikona poznámky

Příkaz phantom zajistí, že poslední závorka bude mít správnou velikost.


Ikona upozornění

Při zadávání příkazů přímo v okně Příkazy je nutno mezi prvky zadávat mezery. Tím zajistíte správnou strukturu výrazu.


Při efektivním sestavování vzorců vám pomohou užitečné informace o indexech a exponentech a zvětšování. Více informací o závorkách najdete v části Závorky a skupiny.