Funkce

V dolní části panelu zvolte funkci. Seznam těchto funkcí je také v místní nabídce okna Příkazy. Všechny funkce, které se nenacházejí na panelu Prvky, je nutné napsat ručně v okně Příkazy.

Pro přístup k tomuto příkazu...

Otevřete místní nabídku v okně Příkazy a zvolte Funkce

Zvolte Zobrazit - Prvky a poté na panelu Prvky vyberte ze seznamu Funkce.


Následuje seznam všech funkcí, které se zobrazují na panelu Prvky. Ikona vedle funkce značí, že může být použita pomocí panelu Prvky (nabídka Zobrazit - Prvky) nebo prostřednictvím místní nabídky okna Příkazy.

Seznam funkcí

Ikona

Přirozená exponenciální funkce

Vloží přirozenou exponenciální funkci. Také můžete napsat func e^<?> v okně Příkazy.

Ikona

Přirozený logaritmus

Vloží přirozený (o základu e) logaritmus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat ln(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Exponenciální funkce

Vloží exponenciální funkci s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat exp(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Logaritmus

Vloží logaritmus (o základu 10) s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat log(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Mocnina

Vloží x umocněné na y. Také můžete napsat <?>^{<?>} v okně Příkazy. Také můžete místo ^ použít rsup nebo sup.

Ikona

Sinus

Vloží funkci sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sin(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Kosinus

Vloží funkci kosinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat cos(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Tangens

Vloží funkci tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat tan(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Kotangens

Vloží funkci kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat cot(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Hyperbolický sinus

Vloží funkci hyperbolický sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sinh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Druhá odmocnina

Vloží symbol druhé odmocniny s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat sqrt(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Hyperbolický kosinus

Vloží funkci hyperbolický kosinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat cosh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Hyperbolický tangens

Vloží funkci hyperbolický tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat tanh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Hyperbolický kotangens

Vloží funkci hyperbolický kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat coth(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

n-tá odmocnina

Vloží symbol odmocniny s dvěma zástupnými znaky. Také můžete napsat nroot n x v okně Příkazy.

Ikona

Arkus sinus

Vloží funkci arkus sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arcsin(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Arkus kosinus

Vloží funkci arkus kosinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arccos(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Arkus tangens

Vloží funkci arkus tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arctan(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Arkus kotangens

Vloží funkci arkus kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arccot(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Absolutní hodnota

Vloží symbol absolutní hodnoty s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat abs(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Argument hyperbolického sinu

Vloží funkci argument hyperbolického sinus s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arsinh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Argument hyperbolického kosinu

Vloží funkci argument hyperbolického kosinu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arcosh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Argument hyperbolického tangens

Vloží funkci argument hyperbolického tangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat artanh(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Argument hyperbolického kotangens

Vloží funkci argument hyperbolického kotangens s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat arcoth(<?>) v okně Příkazy.

Ikona

Faktoriál

Vloží symbol faktoriálu s jedním zástupným znakem. Také můžete napsat fact <?> v okně Příkazy.

Ikona tipu

Funkci také můžete přiřadit index nebo exponent. Např. zápis sin^2x znamená "sinus umocněný na 2x".


Ikona upozornění

Když zapisujete informace do okna Příkazy ručně, pamatujte, prosím, na to, že mnoho operátorů vyžaduje pro správné naformátování mezeru mezi jednotlivými elementy. Zvláště to platí, pokud místo zástupných znaků zadáváte přímo hodnoty (např. abs 5=5 ; abs -3=3).